Precast Concrete Beams

PRECAST CONCRETE BEAMS

คานคอนกรีตสำเร็จรูป

PRECAST CONCRETE BEAMS
  • ระบบคอนกรีตอัดแรงทำให้คานที่ผลิตแข็งแรงกว่าการก่อสร้างทั่วไป
  • ไม่ต้องรออายุคอนกรีต สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบการผลิต

  • คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดก่อน
  • กำลังประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ksc
  • 3 วัน 2 รอบการผลิต

ความสามารถการผลิต

  • คานสำเร็จรูป 0.15 x 0.35 เมตร 1,050 เมตรต่อรอบ
  • คานขนาด 0.20 x 0.40 เมตร 450 เมตรต่อรอบ
  • คานขนาด 0.25 x 0.50 เมตร 150 เมตรต่อรอบ 3 วัน 2 รอบการผลิต

กว้าง 45 เมตร ยาว 74 เมตร