News

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]บริษัท เอส เค คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองสมาชิกภาพ และได้รับเครื่งหมายแสดงสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 วัตถุประสงค์สมาคมฯ ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต รวมทั้งอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกในการสอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหว ของตลาดการค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ส่งเสริมการผลิต และคุณภาพสินค้า ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิต และการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ร่วมมือกับรัฐบาล ในการส่งเสริมและปรับปรุง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตของไทย ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายทางราชการ ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้าของสมาชิกที่ผลิต มีปริมาณเพียงพอ แก่ความต้องการของตลาด ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column][vc_column_text] บริษัท เอส เค คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ผ่านการประเมินโรงงาน และได้ทำพิธีลงนามกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด เพื่อรับรองว่า บริษัทฯ ใช้ปูนเอสซีจี เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต [/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_gallery interval="3" images="1072,1080,1077,1079,1075" img_size="large"][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css_animation=""][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] บริษัทและพนักงานในเครือ SKC ร่วมกันซื้อสิงของจำเป็นและร่วมสมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น วันที่ 25 มิถุนายน 2559 [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...