Transport

ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าของ SK Concrete Product

เพื่อควบคุมคุณภาพการขนส่งให้สินค้าถึงหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ และการันตีคุณภาพการขนส่งสินค้าให้ถึงหน้างานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

Screen Shot 2560-04-29 at 2.01.05 PM

รายละเอียดงาน

    • รถสิบล้อท้องเรียบ 5 คัน
    • รถสิบล้อ เฮี้ยบ 5 ตัน 3 คัน
    • รถล้อ เฮี้ยบ 1 คัน
    • เครน SANY 30 ตัน 1 คัน
    • เครน Zoomlion 25 ตัน 2 คัน