On Site

จากการเติบโตของธุรกิจการผลิต จึงเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าเพิ่มเติมในการรับเหมาติดตั้งโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จได้

บริษัท เอส เค คอนกรีต ออนไซท์ ให้บริการติดตั้งชิ้นส่วนจากโรงงานลำลูกกาคลอง9
เพื่อประกันคุณภาพสินค้าตั้งแต่ผลิตจนถึงติดตั้ง

นโยบายการให้บริการ

    • ยึดหลักการลูกค้าคือพันธมิตรทางธุรกิจตลอดไป

รายละเอียดงาน

    • รับเหมาผลิตและติดตั้งโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จสำหรับอาคารทุกชนิด
    • รับงานตั้งแต่ฐานรากจนจบงานโครงสร้าง
    • บริหารงานโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ