สมทบทุนมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

สมทบทุนมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บริษัทและพนักงานร่วมกันซื้อของและร่วมสมทบทุนมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 25 มิถุนายน 2559