สมทบทุนมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

สมทบทุนมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บริษัทและพนักงานในเครือ SKC ร่วมกันซื้อสิงของจำเป็นและร่วมสมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น วันที่ 25 มิถุนายน 2559